top of page
649F0890-6D97-4E27-BE72-2C5678EE7C6B.jpe

P I A  Ö S T

Jag tycker om att arbeta med helheter och se vad som saknas och fylla tomrummet. I den helheten finns också jag. Vardagen är den största inspirationskällan och omgivningen där jag befinner mig spelar en mycket stor roll. Mina arbetsmaterial är trä, lera och textil. För mig utesluter inte det ena det andra. Jag vill göra många olika saker. För mig är arbete med alla material viktigt. Leran är det material som jag inte kan bestämma över och den öppnar mina sinnen. Den behöver övning, tålamod och kärlek. Att dreja är en handling som tvingar mig att vara närvarande, men också en konkret handling som ger resultat. Att arbeta med trä och möbler är problemlösning och jag kan hålla på länge för att komma fram. Att göra mönster för textilier är den största utmaningen och är det som är svårast för mig, men jag kan inte låta bli! Att vara formgivare är inte bara ett yrke för mig. Det är mitt sätt att befinna mig i tillvaron. Med leran mellan mina händer och drejskivan började min väg som formgivare, året var 1987, och jag visste inte då att det var vägen som lades framför mig.


Työskentelen mielelläni kokonaisuuksilla - katson mitä puuttuu ja täytän tyhjän tilan. Arkipäivä on suurin herätteen antaja, ja ympäristöllä, jossa olen on suuri merkitys itse suunnitteluprosessissa. Vuodesta 2000 lähtien olen työskennellyt oman muotoilun enimmäkseen keramiikan, pienten huonekalujen ja tekstiilin parissa. Muotoilu on yksinkertaisuuden ja toiminnallisuuden yhdistelmä, jossa jokainen osa -  kaikki ajatuksesta itse valmistukseen on yhtä tärkeää. Tekemäni on oltava selkeää ja itsestään selvää, ja ollakseni tyytyväinen haluan nähdä kuinka muotoilun kaikki osat kuuluvat yhteen.

I like to work with complete entities, see what is missing and fill the voids. The working day is the greatest source of inspiration, and my immediate surroundings play a crucial role in the design process. Since 2000 I have been working with my own designs, usually ceramics, furniture and textiles. Design is a combination of simplicity and functionality where each part, from initial idea to production, is of equal importance. Whatever I do must be clear and distinctive; I will not rest until I can see how all the parts in the design fit together.

bottom of page